Utbildning

Athena Nordic ska finnas till hand genom hela processen när det gäller våra produkter för en mer tillgänglig och trygg vardag. Vi hjälper dig med frågor  och vi håller med jämna mellanrum utbildning om användning och funktioner. Utbildning kan både ske ute hos er i verksamheterna eller på några av våra produktutställningar.

Om du har frågor om utbildning och support så tveka inte att kontakta oss.