Spisvakt

Spisec AddOn

Spisec är sedan 80-talet Sveriges mest sålda spisvakt. Spisec har alltid legat i framkant när det gäller funktion och säkerhet.Nu välkomnar vi nya Spisec AddOn!

Säkrast – Enklast – För alla

Enklast
Grundmodellen består av två enheter: Värmevakt och brytare.Spisec AddOn bygger på en så kallad plug-n-play lösning, vilket medför att installationen endast tar ett
par minuter. Mer än så krävs inte för att lyfta spissäkerheten till en helt ny nivå!

Säkrast
Spisec AddOn vakar över spisen och analyserar fler faktorer än någon annan spisvakt på marknaden. Den är konstruerad med den mest avancerade teknik som står till buds. En gång i sekunden utvärderar och analyserar den inhämtad information från totalt nio samverkande sensorer. Den mäter värmestrålning, effekt, aktivitet, ljus och lufttemperatur. Spisec AddOn ser och förstår helt enkelt mycket mer. Den skiljer på en vanlig matlagningssituation med hög värme och en farlig situation på låg temperatur. Den bryter endast när fara föreligger. På så vis behöver
man inte bli störd vid sin matlagning, och kan alltid känna sig trygg och säker.
Spisec Addon är avancerad på insidan – enklast på utsidan!

För alla
Spisec AddOn fungerar i alla situationer, i alla miljöer, i alla hem och för alla individer. Spisec AddOn begränsar inte den vanliga matlagningen utan ger istället alla möjligheter att använda spisen oavsett individuella förutsättningar.

Smart intelligens
Spisen är en central plats i hemmet och nu kan användandet även ske säkert. Vid behov dessutom i samråd med omvärlden. Istället för att stänga av och direkt begränsa brukarens möjligheter till matlagning kan Spisec AddOn kommunicera användandet av spisen externt. Det öppnar upp möjligheten för brukaren att leva i en självständig och trygg miljö. Spisec AddOn kan sända information om ifall spisen har använts, när spisen användes, och om det gick säkert till. Kommunikationen kan anslutas trådlöst och till de flesta fastighetssystem, larmsystem eller andra lösningar som passar användningsområdet.

Läs mer om Spisec AddOn på spisvakt.se

Funktionsknapp AddOn

Funktionsknappen är ett tillbehör som används för att komplettera grunduppsättningen av Spisec Addon (Värmevakt & Brytarenhet) och används endast i de fall speciella inställningar behövs.

Funktionsknappen har nio olika inställningslägen (0-8). Med något av dessa lägen inställd kan den normala grundinställningen på spisvakten förändras genom en knapptryckning. Den har även fler egenskaper, rådfråga gärna oss om hur du kan använda Funktionsknappen.

Med rätt inställningar kan Funktionsknappen uppnå följande funktioner:

1. Startknapp

När Funktionsknappen används som startknapp måste användaren först trycka på knappen innan spisen kan startas. Ett upprepat moment som ger regelbunden kognitiv träning och ökad trygghet. Vi kallar det aktiv handling utifrån individuell förmåga.

2. Återställningsknapp

Funktionsknappen blir en tydlig och lättåtkomlig återställningsknapp, många användare har svårt att nå eller hitta små knappar. Den ger en omedelbar återstart som kompletterar återställning med spisens egna vred.

Funktionsknappens olika inställningslägen går mellan 0-8