Reklamationer

Även om Athena Nordic alltid strävar efter att leverera produkter med hög kvalitet händer det ändå ibland att produkter går sönder.

Hur gör man en retur/reklamation?
När du har ett retur- eller reklamationsärende är det viktigt att du kontaktar
Athena Nordics kundservice på tel 023-79 22 00.
Du kommer då få ett retur-/reklamationsnummer, som ska skrivas in på blanketten:

Retur- och reklamationsblankett

Informationen på blanketten är viktig för att vi snabbt ska kunna registrera och dokumentera ärendet och för att kunna ge en så bra och tydlig återkoppling som möjligt.

 

Adress för returer
Athena Nordic AB
Roxnäsvägen 1
791 44 FALUN