Tröskelkilar

Aluminiumkilar i träimitation och brun- eller guldanodisering.

När man anpassar bostäder och gör dessa mer tillgängliga för personer med olika former av rörelsenedsättning är genomgångar i dörröppningar en viktig del. Vissa trösklar tas bort och byts ut mot lägre aluminiumtrösklar, laminattrösklar eller liknande medan andra trösklar behöver vara kvar som exempelvis vid altandörrar, badrumsdörrar och entréer.

Det är när tröskeln behöver vara kvar som tröskelkilen (eller tröskelrampen) kommer till användning.
Tröskelkilen monteras enkelt direkt mot tröskelkanten på ena eller båda sidorna av tröskeln. I den befintliga tröskeln monteras skruvar passande de spår som finns på kilen som sedan hängs på plats.

TEKNISKA DATA

Bredd:

Träimitation
150, 245, 325 och 400 mm

Anodiserat
150, 245 och 325 mm

Längd:
1000 mm

Produktblad