Funktionsknapp AddOn

Funktionsknapp AddOn är ett tillbehör som används för att komplettera grunduppsättningen av Spisec Addon (Värmevakt & Brytarenhet) och används endast i de fall speciella inställningar behövs.

Funktionsknappen har nio olika inställningslägen (0-8). Med något av dessa lägen inställd kan den normala grundinställningen på spisvakten förändras genom en knapptryckning. Den har även fler egenskaper, rådfråga gärna oss om hur du kan använda Funktionsknappen.

Med rätt inställningar kan Funktionsknappen uppnå följande funktioner:

1. Startknapp

När Funktionsknappen används som startknapp måste användaren först trycka på knappen innan spisen kan startas. Ett upprepat moment som ger regelbunden kognitiv träning och ökad trygghet. Vi kallar det aktiv handling utifrån individuell förmåga.

2. Återställningsknapp

Funktionsknappen blir en tydlig och lättåtkomlig återställningsknapp, många användare har svårt att nå eller hitta små knappar. Den ger en omedelbar återstart som kompletterar återställning med spisens egna vred.

 

Läs mer om funktionsknappen och Spisec AddOn på spisvakt.se