Säkerhet

Det här är vårt produktområde för personlig säkerhet. Här hittar du bl a en av våra viktigaste produkter, Spisec spisvakt, som under 20 års tid förhindrat brand i svenska hushåll.

Se filmen om Spisec AddOn